Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

Център за устойчиво развитие на община Тетевен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Марин Дамгов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.