Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

Човеколюбие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Надежда Кузерманова

Членове на управителния орган

Надежда Кузерманова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.