Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Асоциация за развитие и реформи

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ххх Ххх

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.