Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Местна инициативна група - МИГ Сатовча

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ххх Ххх

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.