Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Промяна и Развитие

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.