Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

Агенция за развитие на югоизточен регион за планиране

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Xxx Xxx

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.