Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

АСТИКА

АСТИКА

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Любомир Вълков

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.