Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Бетани България

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Теодора Иванова Асенова

Членове на управителния орган

Теодора Иванова Асенова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Изпълнителен директор

ТЕОДОРА ИВАНОВА АСЕНОВА