Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

Арт Форум

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Христо РачевВаска Рачева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.