Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Светла Василева

Членове на управителния орган

Светла ВасилеваИво КонгаловМиглена Иванова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.