Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Сдружение за творческо и хармонично развитие на личността - Щурче

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Христо Николаев Колев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.