Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

Благотворител

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Пенка Ангелова Лазарова

Членове на управителния орган

Пенка ЛазароваИва ПетковаЮлиан Пекунов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.