Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Надежда - 2002, гр. Г. Оряховица

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Валентина Софрониева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.