Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Сдружение за развитие на Горна Липница

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Марийка Палова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.