Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Сдружение Димитровград - най-живият паметник на архитектурата

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Стефан Димитров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.