Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

НПО Профил

Училищно настоятелство "Христо Смирненски"

Училищно настоятелство
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Не Приложимо

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.