Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Жени за жени

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Здравка Хубенова Узунова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.