Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

Авис Вита

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Доброслава Бързинска

Членове на управителния орган

Доброслава Николаева БързинскаЧленове

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.