Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Асоциация Голям брат, Голяма сестра - България

Клон на чуждестанна НПО
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Лена Карналова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.