Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
23

НПО Профил

Браншова организация Червен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Велислава Иванова Гочкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.