Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04

НПО Профил

Европейски център по медиация и арбитраж

Европейски център по медиация и арбитраж

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Елена Славова

Членове на управителния орган

Елена Славова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.