Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Цветелина НешковаХасан ХасанДоан Хасан

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.