Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12

НПО Профил

Български фонд за жените

Български фонд за жените

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.