Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Български център за джендър изследвания - клон Хасково

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Петя Петкова

Членове на управителния орган

Геновева ТишеваПламенка МарковаДияна Видева