Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

Асоциация Родители

Асоциация Родители

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Цветанка Брестничка

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.