Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02

НПО Профил

Българско училище за политика "Димитър Паница"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ирина Алексиева

Членове на управителния орган

Антони СлавинскиАндрей ДелчевАнна Ганева