Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

За Нашите Деца

За Нашите Деца

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Иванка Николова Шалапатова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.