Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19

НПО Профил

Младеж за разбирателство - България

Младеж за разбирателство - България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Елица Иванова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.