Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Национален алианс усмихни се с мен - родители и приятели на деца с увреждания

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Теодора Пиралкова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.