Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Алтернатива - БС

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ани Мариянова Искренова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.