Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Младежко сдружение "Шанс"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Весела Мангейна

Членове на управителния орган

Весела Мангейна - Председател