Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Фондация за гражданско образование “МОСТ България”

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Надя Станчева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.