Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Алианс за защита срещу домашното насилие

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.