Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.