Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

За Шумен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Добромир Веселинов Драев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.