Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27

НПО Профил

Алтернативи - Айтос

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мила Соколова

Членове на управителния орган

Мила Соколова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Управителен съвет

МИЛА ИВАНОВА СОКОЛОВА