Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Адвенчър БГ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Николай Петков

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.