Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Тук-Там

Тук-Там

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Юлия Димитрова

Членове на управителния орган

Мила ТопаловаХристо БояджиевЮлия Димитрова