Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
30

НПО Профил

Асоциация "Втори шанс"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ганчо Митев

Членове на управителния орган

Иван ТоневИскра Тонева