Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
08

НПО Профил

Каритас София

Каритас София

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Проф. Д-Р Росица Николова

Членове на управителния орган

Отец Михал ШлахцякВесела Чолакова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.