Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Фондация ”Подари усмивка”

Фондация "Подари усмивка"

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Наталия Делчева

Членове на управителния орган

Наталия ДелчеваДимо ДелчевМилен Петков

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА

НАТАЛИЯ ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА