Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Асоциация на учени, артисти и спортисти

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Диян Пенчев Дичев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.