Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
01

НПО Профил

България Вита

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Антоанета Малева

Членове на управителния орган

Мария КириловаБранко Мерхар

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.