Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
08

НПО Профил

Фондация Аутуърд Баунд България

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Катюша Павлова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.