Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

Си Ви Ес - България

Си Ви Ес - България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Катерина Стоянова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.