Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

Асоциация за развитие на София

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Светлана Ломева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.