Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

Народно читалище "Ведрина 1997"

Читалище
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Настоятелство От 3 Члена