Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

Агенция за социално развитие Вижън

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Георги Иванов Георгиев

Членове на управителния орган

Анна Ганчева Манева И Даниела Иванова Василева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.