Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

Център за икономически и социални инициативи - Тунджа

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Татяна Вълчева Илиева