Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

Асоциация за развитие на децата и младежите в град Враца

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мила Иванова

Членове на управителния орган

Мила ИвановаРайна МарковаВероника Ценова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.